راه آهن فوتسال مسابقه کهگیلویه و بویراحمد

راه آهن: فوتسال مسابقه کهگیلویه و بویراحمد مسابقات فوتسال لیگ دسته دو

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ۳منبع درآمدی جایگزین جهت اشتغال ، تثبیت قیمت بنزین درسال۹۷قوت گرفت

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه آینده نگری ما مخالفت مجلس با زیاد کردن قیمت بنزین در سال۹۷است ۳ منبع درآمدی جایگزین جهت هزینه در بخش اشتغال به جای زیاد

۳منبع درآمدی جایگزین جهت اشتغال ، تثبیت قیمت بنزین درسال۹۷قوت گرفت

تثبیت قیمت بنزین درسال۹۷قوت گرفت/۳منبع درآمدی جایگزین جهت اشتغال

عبارات مهم : انرژی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه آینده نگری ما مخالفت مجلس با زیاد کردن قیمت بنزین در سال۹۷است ۳ منبع درآمدی جایگزین جهت هزینه در بخش اشتغال به جای زیاد کردن قیمت حامل های انرژی راتشریح کرد.

محمد رضا پورابراهیمی در گفتگو با مهر، راجع به تصمیم احتمالی مجلس راجع به قیمت حامل های انرژی بویژه بنزین جهت سال آینده، گفت: جهت جلوگیری از تزریق شوک اقتصادی به احتمال زیاد، مجلس شورای اسلامی قیمت حامل های انرژی را جهت سال ۹۷ در سطح قیمت امسال تثبیت خواهد کرد.

۳منبع درآمدی جایگزین جهت اشتغال ، تثبیت قیمت بنزین درسال۹۷قوت گرفت

وی راجع به نحوه تامین منابع مالی جایگزین جهت اشتغالزایی در صورت مخالفت مجلس با تبصره ۱۸ لایحه بودجه (افزایش قیمت بنزین و گازوئیل) گفت: در خصوص تبصره ۱۸ و آینده نگری زیاد کردن قیمت حامل های انرژی دو توصیه وجود دارد؛ توصیه نخست اینکه آثار و پیامدهای زیاد کردن قیمت حامل های انرژی در اقتصاد کشور چیست و توصیه بعد اینکه در صورت زیاد کردن قیمت حامل های انرژی چه تضمینی مبنی بر تزریق منابع حاصل از این زیاد کردن قیمت جهت اشتغال وجود دارد؟

وی افزود: تجربه سال های گذشته بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نشان می دهد، به رغم اینکه یکی از اهداف اجرای این قانون، حمایت از کارآفرین بود ولی زیاد کردن قیمت حامل های انرژی منجر به زیاد کردن بهای تمام شده است تولید در واحدهای صنعتی به خاص صنایع انرژی بر شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه آینده نگری ما مخالفت مجلس با زیاد کردن قیمت بنزین در سال۹۷است ۳ منبع درآمدی جایگزین جهت هزینه در بخش اشتغال به جای زیاد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: قیمت تمام شده است تولید در حالی از سال ۸۹ همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به تدریج صعودی شد که قرار بود با حمایت دولت و عوض کردن تکنولوژی و دانش فنی، مصرف سوخت و بهای تمام شده است تولید در صنایع کم کردن یابد ولی این قانون متاسفانه در دولت های نهم و دهم اجرایی نشد و خشت کجی که در این دولت ها بنا شده است بود، در دولت های یازدهم و دوازدهم نیز استمرار پیدا کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: لذا با عوض کردن قیمت حامل های انرژی طی چند سال گذشته، یکی از اهداف مهم قانون گذار مبنی بر حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه گذاری محقق نشد و منابع درآمدی حاصل از زیاد کردن قیمت در جهت پرداخت یارانه نقدی آن هم مازاد بر میزان کسب منابع از سرجمع هزینه شد؛ علاوه بر اینکه دولت در وقت کسری منابع، از بودجه عمومی کشور جهت پرداخت یارانه نقدی برداشت کرد که این با روح قانون هدفمندی و مصوبه مجلس مغایرت داشت.

پورابراهیمی تاکید کرد: به علت همین سابقه ناموفق اجرای قانون هدفمندی، دو توصیه «پیامدهای اقتصادی زیاد کردن قیمت حامل های انرژی» و «تردید در تخصیص هزینه این منابع درآمدی جهت اشتغال» در جریان زیاد کردن قیمت حامل های انرژی جهت نمایندگان مجلس قابل تامل است.

۳منبع درآمدی جایگزین جهت اشتغال ، تثبیت قیمت بنزین درسال۹۷قوت گرفت

وی افزود: بنابراین با در نظر گرفتن جوانب متفاوت از جمله شرایط خاص اقتصادی کشور، رکود چند ساله در اقتصاد و زیاد کردن ناچیز حقوق و دستمزدها احساس ما این است عوض کردن قیمت حامل های انرژی منجر به ایجاد شوک قیمتی و تورمی در اقتصاد خواهد شد و حتما تورم در اقتصاد کشور عزیزمان ایران را دو رقمی خواهد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: توصیه مهم دیگر این است که، عنوان عوض کردن قیمت حامل های انرژی صرفا به معنای ایجاد تورم در بهای این فرآورده ها نیست بلکه اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر سایر هزینه های روزانه مردم دارد؛ حتی این زیاد کردن قیمت، در موارد غیر مرتبط نیز بر روی هزینه های مردم تاثیر گذار است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه آینده نگری ما مخالفت مجلس با زیاد کردن قیمت بنزین در سال۹۷است ۳ منبع درآمدی جایگزین جهت هزینه در بخش اشتغال به جای زیاد

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه طرح عنوان زیاد کردن قیمت هر کالایی در اقتصاد ایران، «تورم انتظاری» را به دنبال خود دارد گفت: انتظار و وحشت از تورم از اصل تورم جهت اقتصاد مخرب تر هست، کما اینکه مشاهده می شود اخیرا در حالی که فقط «پیشنهاد» زیاد کردن قیمت بنزین و گازوئیل مطرح شده است و هنوز هیچ تصمیمی در مورد زیاد کردن قیمت بنزین و گازوئیل قطعی نیست، تغییرات قیمتی را در بعضی کالاها و هزینه های خدمات شاهد هستیم که این ناشی از همان انتظارات تورمی در جامعه است.

وی با بیان اینکه زیاد کردن قیمت حامل های انرژی، دستاورد دولت در تک رقمی کردن تورم را زیر پرسش می برد گفت: یکی از اقداماتی که دولت مدام به عنوان یک دستاورد مهم از آن یاد می کند این است که توانسته قیمت تورم در کشور را تک رقمی کند؛ بعد زیاد کردن قیمت حامل های انرژی می تواند این دستاورد دولت را تحت تاثیر قرار دهد.

۳منبع درآمدی جایگزین جهت اشتغال ، تثبیت قیمت بنزین درسال۹۷قوت گرفت

این نماینده مردم در مجلس دهم همچنین در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص نظر غالب مجلس در خصوص زیاد کردن قیمت بنزین با توجه به ایجاد شوک اقتصادی در جامعه گفت: آینده نگری ما این است که مجلس با زیاد کردن قیمت بنزین در سال ۹۷ مخالفت خواهد کرد.

منابع درآمدی جایگزین جهت اشتغال

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که در صورت مخالفت مجلس با زیاد کردن قیمت حامل های انرژی، آیا منابع جایگزین درآمدی جهت دولت جهت هزینه در بخش اشتغال وجود دارد؟ گفت: اگرچه دولت در تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ تخصیص ۱۰۰ درصدی منابع حاصل از زیاد کردن قیمت حامل های انرژی جهت اشتغال را هدفگذاری کرده ولی بررسی سوابق اجرای این قانون ما را نسبت به تحقق این نشانه و تخصیص این منابع جهت اشتغال دچار تردید می کند چراکه تعهدات قبلی در قانون هدفمندی اجرایی نشده بنابراین چه تضمینی وجود دارد که منابع حاصل از این زیاد کردن قیمت در جهت اشتغالزایی هزینه شود؟ و اینکه اگر هزینه شود آیا به گونه ای خواهد بود که آثار کم کردن بیکاری محسوس باشد؟

پورابراهیمی راجع به منابع جایگزین کسب درآمد و تامین منابع جهت اشتغال زایی در سال ۹۷ گفت: دولت از محل سایر منابع درآمدی در لایحه بودجه می تواند جهت اشتغال تجهیز منابع کند. یکی از این منابع، کسب درآمد از محل فرارهای مالیاتی هست؛ البته قرار نیست میزان مالیات دریافتی از مودیان زیاد کردن یابد بلکه صرفا افرادی که مالیات نمی پردازند باید شناسایی شده است و از آنها مالیات دریافت شود.

وی ادامه داد: برآورد ما این است دولت می تواند معادل ۳۰ تا ۴۰ درصد از میزان مالیات های ماخوذه را از محل فرارهای مالیاتی تامین درآمد کند، این نسبت رابطه بین مالیات با تولید ناخالص داخلی (GDP) را نشان می دهد.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه ابزارهای جدیدی جهت شناسایی فرارهای مالیاتی وجود دارد گفت: یکی از این ابزارها تراکنش بانکی افراد است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از دیگر از منابع درآمدی دولت به جای زیاد کردن قیمت حامل های انرژی، می تواند از محل واگذاری هایی که به عنوان نمونه در دارایی های مالی مانده و دولت در خصوص آنها تصمیم گیری نکرده، باشد؛ سهام عدالت یکی از همین موارد است که از پرسشها اساسی کشور به شمار می رود.

وی ادامه داد: برآرود ما این است اگر فقط ۵۰ درصد از مالکیت دولت در شرکت های مشمول سهام عدالت واگذار شود حداقل دو برابر درآمدی که دولت در تبصره ۱۸ از محل زیاد کردن قیمت حامل های انرژی آینده نگری کرده، منابع جذب می شود.

پورابراهیمی فروش دارایی های تملیکی را یکی دیگر از راهکارهای جذب منابع از محل لایحه بودجه ۹۷ بیان کرد و گفت: برآورد می کنیم دولت می تواند با فروش اموال تملیکی نیز حداقل دو برابر منابع آینده نگری شده است در تبصره ۱۸ لایحه بودجه کسب درآمد کند و این آمادگی در مجلس وجود دارد که در قالب پیشنهاد در لایحه بودجه مطرح شود تا به دولت اجازه دهیم این اموال را به فروش برساند و در بخش های متفاوت از جمله اشتغال هزینه کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این پیشنهادات فقط نمونه هایی از منابع جایگزین درآمدی به جای زیاد کردن قیمت حامل های انرژی است.

به گزارش مهر، دولت در تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ آینده نگری کرده: با نشانه اجرای اشتغال گسترده مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی ۱۰۰ درصد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حامل های انرژی در سال آینده نسبت به قیمت این حامل ها در سال ۹۶ را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ۱۷۴ هزار میلیارد ریال به شکل وجوه اداره شده است و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت اجرای طرح های تولید، اشتغال، آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت کند.

واژه های کلیدی: انرژی | بنزین | قانون | منابع | اشتغال | اقتصادی | سال آینده | اشتغال زایی | اشتغال جوانان

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog