راه آهن فوتسال مسابقه کهگیلویه و بویراحمد

راه آهن: فوتسال مسابقه کهگیلویه و بویراحمد مسابقات فوتسال لیگ دسته دو

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی شرایط جهت اظهارنظر مدنی مردم مهیا شود/ با تخریب اموال عمومی برخورد شود ، علی مطهری

نایب مدیر مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت به رسمیت شناختن اعتراض مدنی مردم از سوی مسئولین در عین حال خواستار برخورد با تخریب اموال عمومی و ایجاد آشوب شد.&nb

شرایط جهت اظهارنظر مدنی مردم مهیا شود/ با تخریب اموال عمومی برخورد شود ، علی مطهری

علی مطهری: شرایط جهت اظهارنظر مدنی مردم مهیا شود/ با تخریب اموال عمومی برخورد شود

عبارات مهم : برخورد

نایب مدیر مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت به رسمیت شناختن اعتراض مدنی مردم از سوی مسئولین در عین حال خواستار برخورد با تخریب اموال عمومی و ایجاد آشوب شد.

به گزارش ایسنا، در یادداشت علی مطهری با عنوان فرهنگ اعتراض که در اختیار ایسنا قرار داد، آمده است:

شرایط جهت اظهارنظر مدنی مردم مهیا شود/ با تخریب اموال عمومی برخورد شود ، علی مطهری

«در کشور ما فرهنگ اعتراض وجود ندارد. هر تجمع اعتراض آمیزی به سرعت از شعارهای اولیه خود دور می شود و به خشونت می گراید. شاید علت آن این باشد که مجوز هیچ تجمعی صادر نمی شود و وزارت کشور همه تجمعات و اعتراضات مدنی را غیرقانونی می نامد. این در حالی است که قانون اساسی ما در اصل بیست و هفتم راه پیمایی را مشروط به این که مسلحانه و مخل احکام اسلام نباشد مجاز اعلام کرده است.

در کشورهایی که تمرین دموکراسی بیشتری دارند، در یک روز و ساعت مشخص هزاران نفر در مسیر معینی با حفاظت پلیس، راه پیمایی کرده و اعتراض خود را در عنوان معینی اعلام می نمایند و سپس سرکار خود می روند و این یک امر عادی است.

نایب مدیر مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت به رسمیت شناختن اعتراض مدنی مردم از سوی مسئولین در عین حال خواستار برخورد با تخریب اموال عمومی و ایجاد آشوب شد.&nb

وزارت کشور ما باید اعتراض مدنی را به رسمیت بشناسد و در صدور مجوز سخت گیری نکند و مردم نیز باید پایبند به لوازم اعتراض مدنی باشند.

در چند روز اخیر اعتراضاتی عمدتاً اقتصادی در بعضی از شهرهای کشور انجام شد. این که مردم احساس آزادی می کنند و نظر خود را در قالب تجمع یا راه پیمایی بیان می نمایند یک نقطه مثبت و روشن جهت جامعه ما و نظام جمهوری اسلامی است ولی این که این اظهارنظرهای جمعی توأم با تخریب اموال عمومی و اخلال در نظم جامعه می شود یک نقطه منفی و تاریک است.

مسئولان ما باید جهت بخش اول این پدیده یعنی اظهارنظر مدنی و آرام مردم شرایط را مهیا کنند و با بخش دوم آن یعنی تخریب اموال عمومی و ایجاد آشوب به شدت برخورد نمایند.»

شرایط جهت اظهارنظر مدنی مردم مهیا شود/ با تخریب اموال عمومی برخورد شود ، علی مطهری

واژه های کلیدی: برخورد | اعتراض | اعتراضات | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog